Hạ Long, Cát Bà – Sức mạnh mềm Việt Nam

Nếu bây giờ bắt đầu bài viết rằng Việt Nam là quốc gia giầu có, quí vị sẽ nhấp chuột chuyển qua trang khác. Bạn đọc sẽ cười vào mũi người viết vì thu nhập của ta chưa được mức trung bình. Phải trên 50,000$/người mới được gọi là giầu.

Continue reading “Hạ Long, Cát Bà – Sức mạnh mềm Việt Nam”