Chuyện kẻ ở, người đi

Nghĩ vẩn vơ về ngày 30-4, tôi bỗng nảy ra ý, thử đặt địa vị mình là người ở nơi xa khi hướng về Tổ quốc, mong đợi gì nơi đất mẹ. Tôi cũng thử vào vai một người trong nước, đặt hy vọng gì vào người đi xa.

Continue reading “Chuyện kẻ ở, người đi”