Đăng bài trên Facebook như thế nào cho hấp dẫn?

Nhân chuyện anh Nguyễn Mạnh Quý khiếu nại với Admin “Tôi chỉ đăng các hình chào ngày mới với hoa thôi mà sao BQT lại khóa bài đăng của tôi đến ngày 07/6 nhỉ? Có thuyết âm mưu gì chăng?” tôi nảy ý nghĩ viết bài này.

Continue reading “Đăng bài trên Facebook như thế nào cho hấp dẫn?”

Báo cáo Oxfam: Virus Bất Bình Đẳng

Đại dịch COVID-19 có nguy cơ khiến bất bình đẳng gia tăng cùng lúc ở hầu hết các quốc gia, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Virus Corona đã phơi bày và trầm trọng hóa tình trạng bất bình đẳng về của cải, giới và chủng tộc.

Continue reading “Báo cáo Oxfam: Virus Bất Bình Đẳng”

Mother Day: Chăm mẹ già 93 tuổi.

Nhớ năm 2013, mẹ tôi 93 tuổi. Ở tuổi của Tổng Cua lúc đó mà mẹ còn sống cũng là điều may mắn. Cụ nằm một chỗ mấy năm, nằm xuống, ngồi lên phải có người đỡ, ăn có người bón. Anh Lâm, con trưởng thuê chị giúp việc chuyên làm việc này. Mấy anh em tạm ổn nên cũng đỡ lo về kinh tế.

Continue reading “Mother Day: Chăm mẹ già 93 tuổi.”