Vô bổ Chứng chỉ Chức danh Nghề nghiệp

Mấy năm trước cả nước rộ lên vụ việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các giáo viên phổ thông phải cấp tốc học và thi lấy Chứng chỉ Chức danh Nghề nghiệp (CCCDNN) để được thăng hạng. Rộ lên rồi im ắng. Dường như hàng triệu giáo viên im lặng bỏ tiền đi học cho xong việc.

Continue reading “Vô bổ Chứng chỉ Chức danh Nghề nghiệp”