Việc cấp bách nhất: Cho phép hàng hoá lưu thông và tiêm chủng toàn dân

Tin cho hay, Quốc hội vừa giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo tôi, Thủ tướng nên ưu tiên 2 việc:

Continue reading “Việc cấp bách nhất: Cho phép hàng hoá lưu thông và tiêm chủng toàn dân”