Hãy thay đổi chiến lược tiêm Vaccine

Đó là ưu tiên tiêm vaccine 100% cho người già 65++ và bệnh nền

Theo báo cáo CDC Hoa Kỳ từ hồi tháng 4-2021, người già 65++ được tiêm chủng đầy đủ (2 mũi) giảm khả năng nhập viện vì COVID-19 tới 94% so với những người cùng độ tuổi không được tiêm chủng. Nếu tiêm một mũi thì tỷ lệ này là 64%.

Continue reading “Hãy thay đổi chiến lược tiêm Vaccine”