Biến đường sắt Cát Linh – Hà Đông thành công viên?

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông do chậm tiến độ đã tăng thêm 7,8 triệu USD chi phí tư vấn giám sát. Ta có nên biến thành công viên như bên New York?

Năm 2011 tăm New York City (NYC), tôi có dịp chiêm ngưỡng High Line – Đường sắt cũ trên cao dài 23km biến thành công viên theo kiểu vườn treo Babilon.

Continue reading “Biến đường sắt Cát Linh – Hà Đông thành công viên?”