Thăm Trụ sở Liên Hợp Quốc

Cũng như dân HN vừa sống những ngày thanh bình vì cách ly nhưng ngày mai sẽ lại tắc đường, dân New York sắp nghe còi rú đón các đoàn xe ngoại giao vào thứ 2 tuần tới, khi các nhà lãnh đạo thế giới và đoàn tùy tùng đổ về trụ sở UN ở Manhattan.

Continue reading “Thăm Trụ sở Liên Hợp Quốc”