Tản mạn về…China Number One

Tin tuần trước cho hay, ba nhà du hành vũ trụ TQ lên quỹ đạo 3 tháng vừa về trái đất.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB), trong điều tra về loạt báo cáo “Doing Business” của mình, đã phát hiện ra các vấn đề đạo đức nghiêm trọng đến mức quyết định dẹp luôn loạt báo cáo hàng năm, theo thông cáo ngày 16/9.

Continue reading “Tản mạn về…China Number One”