Global Footprint: Bắc Kinh – những lần đến

Tôi qua Bắc Kinh khá nhiều, lần đầu cách đây 50 năm bằng hỏa xa, và lần cuối năm 2014 tới bằng máy bay. Mỗi lần đều thấy thủ đô này thay đổi chóng mặt. Quả thật, viết về thành phố có tầm vóc và chiều dài lịch sử hàng ngàn năm như Bắc Kinh rất khó.

Continue reading “Global Footprint: Bắc Kinh – những lần đến”