Thành phố Frankfurt trên sông Main

Hai ngày nữa (26-9), Thủ tướng Angela Merkel sẽ kết thúc nhiệm kỳ 16 năm lãnh đạo nước Đức, thực tế đã trở thành người đại diện cho châu Âu trên trường quốc tế và là “nhà trung gian” quyền lực quan trọng của Liên minh châu Âu (EU).

Continue reading “Thành phố Frankfurt trên sông Main”