Bi kịch Putin – Дама с собачкой – Version 2.0

Hồi năm 2014 trong blog mình viết bài về Putin chiếm Crimea và sự so sánh của tay bình luận viên chính trị Richard Cohen của tờ Washington Post.  Richard cho rằng cả hai là những kẻ ngốc nghếch ở Crimea, một tay ở thế kỷ trước, mà một tay ở đầu thế kỷ này.

Continue reading “Bi kịch Putin – Дама с собачкой – Version 2.0”