Thăm nhà Martin Luther King – Freedom is not free

Khu tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên ở DC có câu “Freedom is not free – Tự do không phải là miễn phí” rất đúng cho trường hợp của Martin Luther King (MLK) và hàng vạn người da đen đã đổ máu để có sự bình quyền, cái giá không phải là nhỏ.

Trên quảng trường quốc gia ở Washington DC, có bốn người Mỹ được dựng tượng đài : George Washington – tuyên bố thành lập nước, Thomas Jefferson – viết tuyên ngôn độc lập, Abraham Lincoln – thống nhất bắc nam trong nội chiến và một người không phải là tổng thống, đó là Martin Luther King.