Không thể bỏ Tết, nhưng nên nghỉ 3 ngày

Theo WB năm 2020, dân số VN là 97 triệu, GDP 271 tỷ USD. Như vậy một ngày làm việc của Việt Nam tương đương hơn 700 triệu đô, 10 ngày nghỉ lễ là 7 tỷ đô.

Continue reading “Không thể bỏ Tết, nhưng nên nghỉ 3 ngày”