Chuyện TS cầu lông: Đọc luận án rồi mới phán

Các cụ cứ chế giễu tiến sỹ cầu lông tôi thấy không công bằng chút nào. Ai đã đọc người ta viết gì trong đó hay chỉ thấy chữ cầu lông là chửi cho sướng. Nhỡ ra có phát kiến vĩ đại thì sao.

Continue reading “Chuyện TS cầu lông: Đọc luận án rồi mới phán”