Không hoàn hảo vẫn làm được cha mẹ

Năm 2015 tôi còn ở Virginia, Thanh Chung New York báo chuẩn bị đón khách là bố mẹ của một thần đồng. Hồi hộp nghĩ con thần đồng thì bố mẹ cũng phải cỡ thánh vì thánh mới đẻ ra thần.

Continue reading “Không hoàn hảo vẫn làm được cha mẹ”