ChatGPT: Từ thời @ đến trí tuệ nhân tạo

ChatGPT được cánh lập trình dạy cho học “cách làm người” dựa vào kho văn bản khủng trên internet. Chatbot này có thể tạo ra ngôn ngữ mà khi dùng có cảm giác đang đối thoại với vật thể lạ ngoài hành tinh đã biết hết về trái đất như trong phim viễn tưởng.

Continue reading “ChatGPT: Từ thời @ đến trí tuệ nhân tạo”