Về quê ăn Tết trong hoang mang

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 về “thích ứng an toàn”, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân; chỉ xét nghiệm với người từ địa bàn dịch cấp độ 4 (vùng đỏ, nguy cơ rất cao), hoặc vùng phong tỏa, trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao). Người dân từ tỉnh này đến tỉnh khác không phải cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Continue reading “Về quê ăn Tết trong hoang mang”

Thăm nhà Martin Luther King – Freedom is not free

Khu tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên ở DC có câu “Freedom is not free – Tự do không phải là miễn phí” rất đúng cho trường hợp của Martin Luther King (MLK) và hàng vạn người da đen đã đổ máu để có sự bình quyền, cái giá không phải là nhỏ.

Continue reading “Thăm nhà Martin Luther King – Freedom is not free”