BBC VN: Singapore là quốc gia ‘bất hạnh’?

27/03/2014
Phố phường Singapore. Ảnh: HM

Phố phường Singapore. Ảnh: HM

Singapore vẫn có tiếng giàu có, đầy khát vọng và công nghệ cao, thu hút được nhiều nhân tài từ nước ngoài. Vì sao quốc gia này vẫn bị coi là một trong những nước tiêu cực nhất thế giới?

Read the rest of this entry »


Thông báo…đổ rác

04/07/2011

Thùng rác Mỹ. Ảnh: internet

Hàng tuần khu nhà HM đang ở có lịch đổ rác vào ngày thứ 5. Những gì thuộc về rác cần phải mang đi đổ để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thùng rác trên HM Blog cũng theo nguyên tắc đó. Những entry đăng trong mục Thùng rác sẽ được “đổ” vào ngày thứ 3 hàng tuần sau 2 ngày xuất hiện trên blog.

Hy vọng bạn đọc thông cảm với luật lệ môi trường.

Chúc các bạn vui và yêu đời.

HM Blog


%d bloggers like this: