Từ PAPI của UNDP đến Report của WB

(KTSG – Kinh tế Sài Gòn Online) – Cả báo cáo PAPI của UNDP và Report 2021 của WB đều hướng đến mục tiêu giúp Việt Nam đạt được khát vọng cường thịnh. Vấn đề là Việt Nam sẽ tiếp nhận và thực hiện những tư vấn này như thế nào?

Continue reading “Từ PAPI của UNDP đến Report của WB”

Gửi anh Vũ Duy Mẫn mến yêu

Hôm nay, những người bạn từng làm việc cùng anh tại viên Tin học Việt Nam xin gửi lời tiễn đưa anh. Sự ra đi của anh là mất mát không thể bù đắp đối với gia đình và bạn bè, để lại một khoảng trống trong nền công nghệ thông tin từ thuở ban đầu và bộ phận IT của United Nations New York sau này.

Continue reading “Gửi anh Vũ Duy Mẫn mến yêu”

Vũ Duy Mẫn và những bước đầu tiên của vi tính Việt Nam

Ngày 18/5/2022, trái tim của Vũ Duy Mẫn, người bạn lớn của giới tin học Việt nam và UN, đã ngừng đập tại Mỹ, hưởng thọ 71 tuổi. Anh ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho bạn bè, người thân, nhiều thế hệ làm tin học kể từ năm 1977 và sau này là đồng nghiệp ở UN.

Continue reading “Vũ Duy Mẫn và những bước đầu tiên của vi tính Việt Nam”