Cuộc đấu Trump – Biden: Người thắng hãy biết lắng nghe

Tối qua Dân chủ không ngủ, Cộng hòa vui, nhưng sáng nay câu chuyện đã khác. Cộng hòa hơi lo, Dân chủ thở nhẹ…

Nếu các phiếu còn lại ở các bang Nevada, Azona, Michigan, Pennsylvania, Wiscosin thuộc nhóm bỏ phiếu bằng thư (mail-in balllot) và vắng mặt thì Joe Biden vẫn còn cơ hội. Và xu hướng này dường như đang như vậy.

Cho dù ai thắng thì phải hiểu Hoa Kỳ đang bị chia rẽ nghiêm trọng vì có tới 50% không bầu cho người thắng.

Ngồi trong Nhà Trắng nên hỏi giới cần lao tại sao họ không bầu cho Dân chủ và lý do nào giới có học ở thành phố lại bỏ rơi Cộng hòa.

Biết lắng nghe sẽ giúp Hoa Kỳ tiếp tục vai trò toàn cầu.

Nếu thắng rồi sẽ tìm cách đè bẹp đối phương¸ đó là thảm họa cho Mỹ và toàn cầu. Nước Mỹ đang quá trình suy yếu.

Không biết lắng nghe thì triều đại mạnh như Hoa Kỳ cũng kết thúc.

“Listen more than you speak – hãy nghe nhiều hơn nói” là con đương đi tới tương lai tươi sáng.

Advertisement

One thought on “Cuộc đấu Trump – Biden: Người thắng hãy biết lắng nghe

  1. Ky Nguyen

    Hiếm có một cuộc bàu cử nào căng thẳng và hồi hộp như lần này.

    Hai ngày nay, truyền thông hầu như chỉ tập chú vào trận tỉ thí giữa hao ững viên tuy già nhưng “gân” này.

    Bốn năm qua giúp cử tri Mỹ có những nhận định về con người, cũng như chánh sách của hai phe. Đội ngũ luật sư đông đảo của hai phía đủ bảo đảm cho tánh trung thực của cuôcj bàu cử

    Nói chung, cử tri Mỹ thực tế, Họ đã vượt qua những cảm tính , bỏ qua những tiểu tiết về nhân thân, mà chú trọng đến những vấn đề thực tế ảnh huởng đến cuộc sống của mình và gia đình.

Comments are closed.